top of page

Grace Mugabe

images
Picture1
mugabe

Ankara’da farklı eğitimlerden ve çevrelerden 6 kadın bu proje ile bir araya gelir. Yöntem olarak çok da kadınlara özgü bir yöntemi, örgü ile yama işini seçerler. Çünkü yamalı bohça, yerine göre aile bütçesini, yerine göre postmodern halleri bir çırpıda tanımlayıverir. Öte yandan üretme eylemi paylaşımcıdır, ekonomiktir, çok kimliklidir. Ne kadar önceden plan, program yapılırsa yapılsın, parçalar bireysel özelliklerini korur. Gene de farklılıklar uyum içinde bütünlenir. Ayrıca örgü, gerçek bir sabır işidir. En küçük birim olan ilmeklerle neredeyse sonsuz boyutta iş yapılabilir.Kadınlar, görsel malzeme, desen olarak bir hemcinslerini, Grace Mugabe’yi seçerler. Grace Türk basınında mini etek giyen kızların tecavüzü davet ettikleri yolundaki değerlendirmesi ile haber olmuştu. Ancak daha ziyade, bir kadın olmasına rağmen, eril iktidarın simgesi olan boğanın, kontrolsüz güçü ile yarattığı yıkımdan adını alan buldozer lakabı ile anıldığının iddia edilmesi ile dikkatleri çekmişti. Ama ne yazık ki buldozer lakabı ile anılması sadece bir tercüme hatasıdır. Buldozer lakabı ile anılan Tanzanya başkanı Magufuli’dir. Gene de Grace güçlü bir kadındır, fakat bir anti kahramandır; o bu kadınların olmak istemeyeceği herşeydir. İpler, şişler ve desen paylaşılır ve parçalar bittikçe birleştirilerek tümleştirilir. Sonunda ortaya çıkan işin bir yorgancıda toparlanacağı varsayılarak Ankara, Sincan civarı çeyizci ve yorgancılarına başvurulur. Hiç bir çeyizci ya da yorgancı bu işi almak istemez. Sanki geleneksel el sanatları sanayiye teslim olmuştur, kısıldıkları küçücük alan dışında hiç bir şey yapamazlar ya da yapmayı dahi istemezler. Sonunda kadınlar kendi imkanları ile örgüyü elyafa tutturarak çarşafla kaplarlar. Dışarıdan alınan tek hizmet çarşafla kaplanırken kadınlar tarafından zaten teğellenmiş olan işin üç tarafına makina çektirilmesidir. Projeye Figen Özgür , Nuran Yüksel , Ebrulal Özaydın, Güldane Okutan, İpek Aydoğan ve Fulya Turan emek vermiştir.

 

F.Ö: Prof. Dr. Figen Özgür, Hacettepe Üniversitesi-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’de Tıpta Uzmanlık derecelerine sahip.

 

E.O: Ebrulal Özaydın, Bilim Lisesi ve Bilim Fen Lisesi Müdürü, Kimya öğretmeni. ODTÜ Kimya’da ana dal; ODTÜ Fizik’de yan dal lisans derecelerine ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi üzerine Yüksek Lisans derecesine sahip.

 

N.Y: Nuran Yüksel, Emekli, Devlet ve özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu. ADMM İnşaat Mühendisliği’nden Lisans derecesi var.

 

G.O: Güldane Okutan, ilkokul mezunu, 15 senedir ev işlerine yardım ederek hayatını kazanmakta.

 

İ.A: İpek Aydoğan, ilkokul mezunu, iş hayatına kazak atelyesinde son ütücü olarak başlamış, 19 senedir ev işlerine yardım ederek hayatını kazanmakta.

 

F.T: Fulya Turan, Hacettepe Üniversitesi Resim Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik programında tez aşamasında, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü'nden Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecelerine sahip. 

 

GRACE

Örgü ile yama işi paylaşımcıdır, ekonomiktir, çok kimliklidir. Bütünsel plana rağmen parçalar bireysel dir, ancak uyum içinde bütünlenir. Örgü, gerçek bir sabır işidir. En küçük birim olan ilmeklerle sonsuz boyutta iş yapılabilir.Görsel olarak Grace Mugabe seçilir. Grace Türk basınında mini etek giyen kızların tecavüzü davet ettikleri değerlendirmesi ve 2015’de G-20’ye katılmak için Antalya’ya gelişi ile haber olmuştu. Grace güçlü bir anti kahramandır. Zimbawbe Başkanının yarı yaşındaki karısıdır. Gösteriş düşkünür, düğünlerinden asrın düğünü diye bahsedilir. Devlet kaynaklarını kişisel çıkarları için kullanır, devlet malı elmas madenlerinden kişisel gelir elde etmekle suçlanır. Şiddete eğilimi vardır, gazeteci dövdürür ve hatta kendisi de yumruk atar. Cinsiyet ayrımı yapar, mini etek giyen kızların tecavüzü davet ettiklerini iddia eder. Devlet kaynaklarıyla saraylar yaptırır. Diktatörlerle yakın ilişki içindedir, Graceland adı verilen sarayı daha sonra Muammer Kaddafi’ye satılır.Kayıdından iki ay sonra elde edilmiş hileli bir Doktoraya sahiptir. Kaçış planında kullanabileceği yurt dışında mülkleri vardır.Zengin olmayan ülkelerde üretim ve yurtdışında yatırım sınırlıdır. Yolsuzluğa bu nedenle sıklıkla bu ülkelerde rastlanır. Servet emek ile edilen gelire oranla daha hızla büyümeye devam eder. Makro ekonomide emek ve emek geliri ile yaşayanlar kazançlı çıkamadığı gibi “GRACE”i üreten kadınlar da emekleriyle ortaya çıkan büyük, pahalı gösterişli üründen nemalanamazlar.

 

 

GRACE

 

Patchwork knitting is a participative, economical and multi-identity task. Despite of a holistic plan, the components are individual, but still are integrated in harmony. Knitting is a task of patience. Endless size of work can be done with smallest unit of stitches.Grace Mugabe is plastically selected. Grace has been in the Turkish press with her statement that girls wearing miniskirts invite rape and has been in the news with her arrival to Antalya to attend the G-20 in 2015.Grace is a powerful anti-hero. She is the Zimbabwe President’s wife who is half of his age. She is addicted to vanity; her wedding has been mentioned as the wedding of the century.She uses state resources for her personal interests, has been accused of obtained personal income from the state-owned diamond mines. She has palaces built with state resources. She is in close relationship with dictators; the palace named Graceland has been later sold to Muammar Gaddafi.She has a fraudulent PhD obtained in two months after her registration. There are properties she has abroad where she can use in a possible escape plan.In countries that are not rich, production in country and investment abroad are limited. Therefore corruption is often seen in these countries.Wealth continues to grow more rapidly than the income gained with labor. As in the macro economy, just like people depending on labor income do not have profitable revenues, the women who produced “GRACE” cannot accumulate interest on the big, expensive showpiece.

 

 

 

bottom of page